همکـاری با فروشگـاه اینترنتی پنج کالا

کـار کردن در محیـطی آرام که علاوه بر امنیـت، شکـوفایی و بالنـدگی را برای شما به ارمغـان بیـاورد می‌تواند رویای هر کارمنـدی در شغـل مورد علاقــه‌اش باشد. ما در فروشگـاه اینترنتی پنج کالا بستـری فراهم آورده‌ایم که افـراد خلاق فضـای حرکتی بازی پیش روی خود دیده و می‌توانند ایـده‌های خلاقـانه‌ی خود را جامه عمـل بپوشاننـد. ما کلیـه امکـانات مورد نیاز را در اختیار اعضای خود می‌گذاریم تا شمـا بـدون دغدغه تنهـا بر روی ایـده‌ها و پروژه‌های بلنـد پروازانه‌ی خود تمـرکز کنیـد.
چنانچـه علاقمنـد به کار در محیط فروشگـاهی اینترنتـی هستید، ما فضـایی سرشار از انـرژی، پویـایی و نشـاط فراهم آورده‌ایم که اهـدافی بـزرگ در سر دارد.

چرا فروشگـاه اینترنتی پنج کالا ؟

فضای حاکم بر محیـط کار ما، فضایی پویـا و بالنـده و در عیــن حال قانون منـد و مشتـری محـور است.
دوستـی و صمیمیـت، احتـرام متقابل، صراحت و شفـافیت، یـاد دادن و یـاد گرفتن، انعطـاف‌پذیری و انتقـادپذیری از ویژگی‌های بارز حاکم بر فضای کاری ماست.

جایگـاه مشتـری از دیـد ما

هر یک از اعضـا با ورود به این مجموعه می‌آموزد که مشتـری مهم‌تـرین و ارزشمندتـرین عنصـر سازمـان است و ارزشمنـد دانستـن او بقای کسب و کار ماست.
فرهنگ مشتـری مداری در تار و پود ما ریشـه دواندـه و این رونـد باید هر روز بیش از پیش در اعضای این مجموعـه نهادینـه شود چرا که ادامه فعالیـت هر یک از پرسنـل، بستـگی به جایگـاه مشتـری و میـزان رضایت او از خدمـات ما دارد، پس همه ما باید با تمـام توان خود در برآورده ساختـن خواست و نیـاز مشتـریان و جلب رضایت حداکثـری آنان بکوشیم.

زمینه های مورد نیاز : گرافیست ، محتوا ساز ، برنامه نویس تحت وب آشنا با زبان های php , java ,html , css

در صورت تمایل رزومه ی خود را به recruitment [at] panjkala [dot] com ارسال فرمایید .